Projecten van de afgelopen negen jaar!

 

In dit Archief staan de projecten genoemd die de Lionsclub "De Liemers" de afgelopen negen jaar heeft gerealiseerd.

 

De Lionsclub doet dit onder het motto "We serve". De leden van de club hebben een actieve belangstelling voor het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de samenleving.

 

Op onderiggende pagina's wordt meer informatie gegeven over de projecten.

 

In 2020 was het doel: De Liemers vrolijk maken: SUNNY SIDE UP!

In 2018 was het doel: Vrienden van de Breuly

In 2017 was het doel: Stichting HDKT
In 2016 was het doel: Kinderboerderij Rosorum, Zevenaar

In 2015 was het doel: Orange Babies

In 2014 was het doel: Koelwagen voor Voedselbank Zevenaar-Rijnwaarden

In 2013 was het doel: Bouw van vier klaslokalen

In 2012 was het doel: Kinderen mee laten doen op en rond school

In 2011 was het doel: Bouw twee schoollokalen

In 2010 was het doel: Hospitalityproject, dicht bij mensen

In 2009 was het doel: Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

In 2008 was het doel: Hospice Martinus

In 2007 was het doel: Minkestichting

In 2006 was het doel: Hazenlip operaties voor kinderen in Bangladesh

 

Naast de genoemde activiteiten, die worden uitgevoerd onder de noemer Lions Request, is de Lionsclub ook op andere wijze actief ten gunste van de samenleving. Jaarlijks wordt onder andere een aantal zaterdagen hout gehakt dat wordt verkocht om zodoende met de opbrengst goede doelen financieel te kunnen ondersteunen. Jaarlijks wordt er ca. € 10.000,= aan diverse goede doelen geschonken.
Ook rijden de leden ééns per jaar bejaarden en hulpbehoevenden naar een concert in Nijmegen.
Al enige jaren wordt er voor de minstbedeelden in De Liemers een (kerst)feest gehouden waar de mensen door de Lionsleden worden verrast met een leuk en onderhoudend feest waarvan ze ook nog iets meenemen. Ze worden van huis gehaald en ook weer na het feest thuisgebracht.

 

Wilt u hout voor uw open haard afnemen? Laat het weten via Contact.