DOEL: Bouw van vier klaslokalen en training van docenten

 

Opbrengst: € 24.100,=

Het project waar Lions Request zich voor heeft ingezet in 2013; Schoolproject in Yei River County
In Zuid Soedan is door de lange oorlogen een hele generatie niet of nauwelijks naar school geweest. Driekwart van devolwassenen kan daardoor niet lezen of schrijven en dit is juist de generatie die nu het land moet opbouwen! Er zijn veel 
oorlogsweduwen en wezen, veel ex-kindsoldaten en mensen, groot en klein, met oorlogstrauma’s.

 

Hulp voor 400 kinderen 
Dit is een schoolproject in het zuiden van Zuid Soedan, in Yei River County. Daar is in 1922 een school gebouwd, maar die is vrijwel volledig ingestort. Het gaat om de bouw van vier klaslokalen en kantoorruimte, de training van docenten, sanitaire voorzieningen, toegang tot medische zorg, faciliteiten voor technische trainingen, trainingen op het gebied van landbouw en sport en spel voor ongeveer 400 kinderen.


Doelstelling

Het hoofddoel is om ongeveer 400 kinderen in Yei River County de gelegenheid te geven naar school te gaan, met name de meisjes. Dat betekent dat het niet alleen gaat om het bouwen van een schoolgebouw, maar ook om faciliteiten daaromheen, het trainen van docenten en het trainen van de kinderen op het gebied van technische vaardigheden, landbouw, veehouderij e.d. Nevendoel is onder andere dat de meisjes, doordat ze langer naar school gaan en opgeleid worden, minder jong trouwen en kinderen krijgen.

 

Stichting CORD South Sudan
CORD is de afkorting van Community Organization for Rural Development. CORD South Sudan. In Nederland is Sabine Nijland voorzitter van CORD. Het doel van CORD is om de levensstandaard van mensen op het platteland in Zuid Soedan te verbeteren.

Op 9 juli 2011 is Zuid Soedan na decennialange burgeroorlogen (1983-2005) onafhankelijk geworden van het Islamitische Noorden. Het jongste land ter wereld, the Republic of Southern Sudan, staat voor grote uitdagingen. Door de lange oorlogen ontbreekt het aan vrijwel alle basisvoorzieningen op het gebied van infrastructuur, sanitaire voorzieningen, onderwijs en gezondheidszorg. Op de meeste plaatsen, vooral op het platteland, is geen elektriciteit, geen schoon drinkwater, geen gezondheidszorg en amper onderwijs. 90% van de mensen leeft van minder dan één dollar per dag.

De Stichting CORD South Sudan ondersteunt projecten die op initiatief van de lokale bevolking aangevraagd worden. Van het begin tot het eind draagt de lokale bevolking zelf de verantwoordelijkheid voor het project. Daarom is training vanaf het allereerste moment een belangrijk fundament onder elk project. Voor meer info zie de site van CORD.

 

Kinderen zijn de toekomst van dit jonge land. Veel kinderen zijn door de oorlog getraumatiseerd, als kindsoldaten ingezet en/of misbruikt. Onderwijs, sport en spel, een goede, veilige en schone leeromgeving kan hen helpen iets terug te vinden van hun kind-zijn en uit te groeien tot prachtige mensen die hun land helpen opbouwen.


Kinderen zijn de toekomst.      Wij kunnen helpen, hen die toekomst te geven!