Doel: Kinderen mee laten doen op en rond school

 

Opbrengst: € 16.500,=

 

Stichting Leergeld de Liemers is sinds mei 2011 operationeel. Het motto van de stichting is “Alle kinderen mogen meedoen”. Het doel van de Stichting is kinderen sociale vaardigheden te laten verwerven. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in 5 Liemerse gemeenten die aan bepaalde criteria voldoen, kunnen bij de Stichting aankloppen. Voor meer info zie www.leergeld.nl.

 

Met een eenvoudige fiets, sportkleding, sportschoenen en een sportabonnement zijn in 2011 al vele kinderen geholpen in de Liemers. Ook muzieklessen werden vergoed. Zij hebben steun gekregen van de Stichting Leergeld de Liemers. Voor alle vergoedingen gelden criteria en is er een maximum bedrag vastgesteld, per activiteit en per kind. De ouder(s) van het betreffende kind dienen aan te tonen dat zij aan de inkomenstoets voldoen. De aanvragen worden anoniem behandeld en absolute privacy is gewaarborgd.

 

Stichting Leergeld de Liemers wil voorkomen dat in de Liemers kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar uit minima gezinnen ten gevolge van armoede, niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijke leven op en rond de school. Zij moeten ook kunnen meedoen met sport, clubs en culturele uitingen. Als zij niet kunnen deelnemen, dreigt voor hen sociale uitsluiting. En dat is slecht voor de betrokken kinderen en slecht voor de samenleving. Door middel van schoolse en buitenschoolse activiteiten hoopt de Stichting kinderen uit het sociale isolement te krijgen. In deze regio zouden naar schatting zo’n 1200 kinderen een financieel steuntje van Stichting Leergeld kunnen gebruiken.

 

In het tweede jaar van Stichting Leergeld de Liemers zijn in totaal circa 175 gezinnen bezocht, waarvan 165 zijn afgewikkeld en waaruit 331 kindhulpvragen ontstonden. Per eind december zijn ca 10 gezinnen nog in behandeling. Uit deze gezinnen zijn in totaal 293 kindhulpvragen gehonoreerd en 38 afgewezen. Met de hulp aan de kinderen was een bedrag gemoeid van € 35.166,=.

 

De opbrengst van Lions Request vermeerderd met de bijdrage van Cordaid (€ 16.500,=) is geheel besteed aan kinderen in de gemeenten Westervoort, Rijnwaarden, Duiven en Zevenaar. De totale uitgave in de genoemde 4 gemeenten was € 26.754,=. Leergeld de Liemers heeft uit andere bronnen ca € 10.250,= gefinancierd.

 

De cijfers over 2012 zijn in onderstaande tabellen samengevat.

Tabel 1:

Aantal afgewikkelde

aanvragen in 2012     Tabel 2: Uitgekeerde bedragen per gemeente
  aanvragen
kindhupvragen 
gehonoreerd c.q.
doorverwezen
afgewezen    

2012 in €  Cijfers per maart 2012

onder voorbehoud accountantscontrole

Westervoort   67 58 9   Westervoort   10.124
Rijwaarden   27 24 3   Rijwaarden   3.097
Duiven   49 40 9   Duiven   4.486
Zevenaar   101 90 11   Zevenaar   8.957
Montferland   87 81 6   Montferland   8.412
Totaal   331 293 38   Totaal   € 35.166,=

Via foldermateriaal en door samenwerking met gemeentelijke Sociale diensten, scholen, sportverenigingen, cultuurinstellingen en andere stichtingen hoopt de Stichting Leergeld de Liemers bekendheid te creëren bij de doelgroep. De stichting is bereikbaar onder telefoonnummer 0316-764000. De ouders dienen zelf te reageren.

 

Lions Request 2e editie (2012) en het ondersteunen van onze schoolkinderen is mede mogelijk gemaakt door:

 Adfomedia comm/ontwerp/druk

 AMI kappers
 Apographon Natuurgeneeswijze
 ATH Schadeherstel
 Betere Banen
 Beuker Agenturen
 BKC Partner in groen
 Communicatieadvies Precies! 
 Cordaid

 Do-It Automatisering

 Do-It Online

 Do-It Presentations

 Dr. Hemels Apotheken

 Floral Arts & Designs
 FM Liemers Reclame
 Grip Accountants en Advies

 Harrie Arendsen Automotive
 Heijneman Bouw B.V.
 Hülkenberg Installatiebedrijf

 HIM Horeca Inspiratie Mij

 Horizongroep detachering

 Hoveniersbedrijf Stadler

 Kwaliteitsslagerij Scholten

 Laris, Meer dan wonen

 Liemers Caravans

 Loek Heimans Beheer B.V.

 Marktconsult

 Muziekstad Zevenaar

 Niek Jansen mode Didam

 Pape Rietdekkers

 PS Fiscaal advies

 Rabobank
 Reinier Consultancy

 Scheffer Badkamers

 Stadsbrouwerij Wittenburg

 TMS Tele Marketing

 Serv. TRADITECH

 Vakgarage Bedeaux

 Vermeulen Groessen

 Versteeg Staal B.V.
 Vink Kunststoffen
 Wat is er te doen in De  Liemers.nl
 West Audio

 www.feestindeliemers.nl

Voor meer informatie kijk op de website van Lions Request en de Stichting Leergeld De Liemers.

 

“Alle kinderen mogen meedoen”