DOEL: Hospice Martinus

 

Opbrengst: ruim € 44.000,=

 

Een Hospice is een voorziening waar je de laatste fase van je leven kunt doorbrengen wanneer je een ziekte of aandoening hebt waar geen behandeling meer voor bestaat met zicht op verbetering of nog beter herstel. Je bent dus uitbehandeld maar nog wel ziek, ja zelfs doodziek.

De meeste mensen zouden dan het liefst thuis deze laatste (terminale)fase willen doorbrengen. ls dat niet mogelijk is, omdat je alleenstaand bent, de belasting voor het gezin, partner of direct betrokkenen te groot is of wordt dan is een Hospice een oplossing (anders gezegd als er geen mantelzorg is of het wordt te zwaar voor de mantelzorg). Een tussenstap kan nog zijn ondersteuning van vrijwilligers van de palliatieve terminale thuiszorg.

 

Uitbehandeld zijn betekent niet er is niets meer aan te doen. Wel als het gaat om beter worden, niet als het gaat om het bieden van zorg. Er kan vaak nog veel geboden worden om het lijden te verzachten/verlichten(palliatief). Verlichten van allerlei nare symptomen; pijn, jeuk, misselijkheid, slapeloosheid, angst e.d.

 

Hospice-voorzieningen bestaan er in diverse gradaties:

• Hospice of bijna-thuis huis (bedoeld wordt hier bijna net zoals thuis);

• Hospice-voorziening in een verzorgingshuis;

• Hospice met high-care voorzieningen(direct erbij betrokken specialisten, psychologen, etc.);

• Hospice-voorziening in een verpleeghuis;

• Hospice-voorziening in het ziekenhuis;

Bij de eerste twee is sprake van low-care zorg door huisarts en thuiszorg met de mogelijkheid om allerlei specialisten te consulteren. Bij high-care bestaat bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om allerlei medisch-technisch complexe ingrepen te doen.

 

Hospice Martinus (klik hier voor folder)


Is een voorziening in een splinternieuw complex, waar ook verzorghuisbedden en verpleeghuisbedden zijn ondergebracht. Het gaat hier om low-care (huisarts-thuiszorg-vrijwillig(st)ers). Het Hospice heet Martinus en staat in Didam. Op de plek waar het is gelegen stond vroeger vlakbij de Martinus kerk en Sint Maarten was ook de eerste mantelzorger (mantel in het Latijn pallium, palliatieve zorg is hiervan afgeleid). Hospice Martinus is een complete wooneenheid met een balkon met zicht op de kloostertuin. Het bevindt zich in een pand met veel voorzieningen grenst aan een park. Grenzend aan deze wooneenheid bevindt zich nog zo'n eenheid, die als het nodig is voor hetzelfde doel kan worden gebruikt. Op dezelfde etage, vrijwel direct hiernaast, bevindt zich een stiltecentrum. De bewoner kan binnen redelijke grenzen de kamer naar eigen smaak inrichten, eventueel kan een huisdier meegenomen worden. De geboden zorg richt zich niet alleen op de bewoner maar ook op de familie en naasten die 24 uren per dag kunnen komen, overnachten en maaltijden kunnen gebruiken.

 

 

Donateurschap Hospice Martinus


De stichting Hospice Martinus is zeer verguld over het feit, dat ze door de artistieke inbreng van Het Span vormgevers uit Zevenaar en de productie van hun ontwerp door Vink Kunststoffen B.V. uit Didam, kan beschikken over een zeer fraaie plastiek die op treffende wijze verbeeldt waarvoor het hospice wil staan. Namelijk er zijn en simpel en alleen daardoor verlichting te geven in de laatste levensfase. Kort gezegd: "Er zijn, verlicht". Daar de kosten van een Hospice-voorziening maar gedeeltelijk worden vergoed, zullen er ook in de toekomst steeds giften en donaties nodig blijven om het werk te kunnen continueren. Als u, voor een periode van minstens drie jaar, jaarlijks € 100,00 schenkt (als gift aftrekbaar) komt u in het bezit van deze prachtige plastiek. Het bankrekeningnummer van het Hospice Martinus is 13.19.58.941.