Wilde Ganzen doneert Lions Request 2011

Ontwikkelingssamenwerking: dat is waar Wilde Ganzen voor staat. Er leven zo'n twee miljard mensen in armoede op deze wereld. Een onrecht dat bestreden moet worden. Daarom helpen Wilde Ganzen mensen in ontwikkelingslanden een beter bestaan op te bouwen. Dat doen zij samen met betrokken Nederlanders, samen met u.

Wilde Ganzen wil zowel hier in Nederland als daar in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk mensen en middelen mobiliseren om met kleinschalige projecten de armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden. Wilde Ganzen stelt met deze projecten kansarme mensen in staat om samen te bouwen aan een kansrijke toekomst.

Wilde Ganzen stuurt zelf geen mensen, maar steunt ontwikkelingsprojecten waarvoor scholen, stichtingen of particulieren in Nederland geld inzamelen. Zo’n project wordt uitgevoerd samen met een lokale organisatie in het ontwikkelingsland. Zij zorgen ervoor dat het geld op de juiste plek terechtkomt en wordt gebruikt waarvoor het bestemd is.

Ontwikkelingssamenwerking doen wij niet alleen met Particuliere Initiatieven, maar ook samen met andere organisaties. Deze partnerorganisaties voeren net als wij projecten uit in ontwikkelingslanden. Door krachten te bundelen en kennis te delen, bereiken we nog betere resultaten.

Wilde Ganzen heeft besloten om de actie van LIONS REQUEST te ondersteunen om daarmee het doel van de bouw van school praktijk lokalen te kunnen realiseren. Dat betekent dat Wilde Ganzen de opbrengst zal vermeerderen met 55% van het totaal bedrag. Dat is geweldig en een enorme stimulans om zelf zoveel mogelijk geld binnen zien te krijgen voor dit doel.

LIONS REQUEST dankt Wilde Ganzen hartelijk voor hun bijdrage.

Doneren

Wilde Ganzen werkt het liefst mee aan kleinschalige projecten, zoals landbouwhulp aan vrouwen, renovatie van een school, bouwen van een brug, etc. Als zo'n project is afgerond plukken mensen in ontwikkelingslanden hier direct de vruchten van. Uw hulp bij deze projecten is nodig. U kunt op verschillende manieren bijdragen. Als donateur, of via periodieke schenkingen of door middel van een fonds of testament. Rekeningnummer 40.000. Voor meer info zie Wilde Ganzen.