Stichting 2015 verdubbeld opbrengst

Gemeente Hardenberg heeft in 2008 Stichting 2015 opgericht. Mede hierdoor is Hardenberg Millenniumgemeente van het jaar 2008 geworden. Stichting 2015 draagt actief bij aan het realiseren van de Millenniumdoelen op het gebied van armoedebestrijding, kindersterfte en gezondheid, onderwijs, gelijkheid en milieu. Deze doelstellingen zijn in 2000 door de Verenigde Naties opgesteld om in 2015 gerealiseerd te zijn. Stichting 2015 wil de Harderberger bevolking bewust maken van deze doelstellingen en fondsen werven om projecten daarvoor te steunen. Stichting 2015 is actief in de gehele gemeente Hardenberg en steunt naast initiatieven van NGO’s ook initiatieven van Hardenbergse verenigingen en stichtingen. Stichting 2015 wil de komende jaren de Hardenberger bevolking meer bewust maken van de Millenniumdoelstellingen en gelden blijven genereren om projecten te ondersteunen. Hiertoe worden in samenwerking met het scholenveld, het bedrijfsleven en de sportverenigingen activiteiten georganiseerd. De acht millenniumdoelen staan centraal in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De aanvraag om LIONS REQUEST te ondersteunen is gehonoreerd. Dat betekent dat de opbrengst voor de actie ten behoeve van de MINKE stichting en voor de kinderen in El Pital, Honduras, door de Stichting 2015 wordt verdubbeld.

 

Uw geld dat u aan deze actie geeft wordt dus direct dubbel zoveel waard.

 

LIONS REQUEST dankt Stichting 2015 hartelijk voor hun bijdrage.